Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 31954 - 1999 - 1999 2018

31954 1999
Nhạc sĩ: Prince
Lời bài hát "1999":
Was I dreamin' when
I kissed you tonight
Was I dreamin' when
I held you so tight
Was I really there alone with you
Or was that a dream too
Was I dreamin' or were you there with me
Was I dreamin' or could it really be
That I heard you whisper
I love you
Or was that a dream
Or was that a dream too
It seems
I've spent so many nights
Just dreamin' dream of you
And now I really can't be sure
If all of this is really true
Was I dreamin' or were you really there
Was I dreamin' or do you really care
Did I hear you say
You'd love me true
Or was that a dream
Or was that a dream too
It seems
I've spent so many nights
Just dreamin' dream of you
And now I really can't be sure
If all of this is really true
Was I dreamin' or were you really there
Was I dreamin' or do you really care
Did I hear you say
You'd love me true
Or was that a dream
Or was that a dream too
Or was that a dream too
Or was that a dream too
Or was that a dream too
Or was that a dream too
was i dreamin' when
i kissed you tonight
was i dreamin' when
i held you so tight
was i really there alone with you
or was that a dream too
was i dreamin' or were you there with me
was i dreamin' or could it really be
that i heard you whisper
i love you
or was that a dream
or was that a dream too
it seems
i've spent so many nights
just dreamin' dream of you
and now i really can't be sure
if all of this is really true
was i dreamin' or were you really there
was i dreamin' or do you really care
did i hear you say
you'd love me true
or was that a dream
or was that a dream too
it seems
i've spent so many nights
just dreamin' dream of you
and now i really can't be sure
if all of this is really true
was i dreamin' or were you really there
was i dreamin' or do you really care
did i hear you say
you'd love me true
or was that a dream
or was that a dream too
or was that a dream too
or was that a dream too
or was that a dream too
or was that a dream too

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
42840 mã số karaoke 1999 - chưa rõ

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Prince, ma so karaoke cua nhac si prince, bài hát 1999 có mã số karaoke là gì?, bai hat 1999 co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 31954 la bai gi, I was dreamin' là bài gì?, i was dreamin' la bai gi?, Mã số 31954 - 1999 - 1999 2018