Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 31174 - 2 become 1 - 2 become 1 2018

31174 2 become 1
Nhạc sĩ: Spice Girls
Lời bài hát "2 become 1":
Well, he used to be mine
Not so very long ago
I was crazy
To ever let him get away
But, girl, you should know better
Then to go braggin' in my face
So forgive me
For what I'm 'bout to say
Big Deal, so what , who cares
You just got lucky, that's all
It was, shut up
Don't wanna hear another word about
Candle light, and long stem roses
And how you're fallin' head over heels
In love, so what, big deal.
He's perfect, I heard ya
The first ten times that you told me
(Yeah, Yeah) It's amazin', his lovin'
I can't believe I let him go
I regret it, there I said it
You call yourself a friend
But you just keep rubbin' it in
Big Deal, so what , who cares
You just got lucky, that's all
It was, I swear
If I hear another word about
Candle light, and long stem roses
And how you're fallin' head over heels
In love, so what, big deal.
Congratulations, I'm just
So happy for you
I can't contain the way I feel
Big Deal, Big Deal
So what , who cares
You just got lucky, that's all
It was, shut up
Don't wanna hear another word about
Candle light, and long stem roses
And how you're fallin' head over heels
In love, so what, big deal.
In love, so what
Big Deal,
Big Deal,
Oh, yeah!
Big Deal.
well, he used to be mine
not so very long ago
i was crazy
to ever let him get away
but, girl, you should know better
then to go braggin' in my face
so forgive me
for what i'm 'bout to say
big deal, so what , who cares
you just got lucky, that's all
it was, shut up
don't wanna hear another word about
candle light, and long stem roses
and how you're fallin' head over heels
in love, so what, big deal.
he's perfect, i heard ya
the first ten times that you told me
(yeah, yeah) it's amazin', his lovin'
i can't believe i let him go
i regret it, there i said it
you call yourself a friend
but you just keep rubbin' it in
big deal, so what , who cares
you just got lucky, that's all
it was, i swear
if i hear another word about
candle light, and long stem roses
and how you're fallin' head over heels
in love, so what, big deal.
congratulations, i'm just
so happy for you
i can't contain the way i feel
big deal, big deal
so what , who cares
you just got lucky, that's all
it was, shut up
don't wanna hear another word about
candle light, and long stem roses
and how you're fallin' head over heels
in love, so what, big deal.
in love, so what
big deal,
big deal,
oh, yeah!
big deal.

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
712815 mã số karaoke 2 become 1 - Khác
30482 mã số karaoke binambo 5 - Jack Ni Poy
830190 mã số karaoke em tập đếm - Sông Trà
34064 mã số karaoke hitchin a ride - Green Day
58437 VOL53 mã số karaoke dậy sớm - Nguyễn Văn Hiên
57774 VOL51 mã số karaoke hai thế giới - Nhất Trung
60194 VOL58 mã số karaoke 2 +1 = 0 (remix) - Nguyễn Hoài Anh

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Spice Girls, ma so karaoke cua nhac si spice girls, bài hát 2 become 1 có mã số karaoke là gì?, bai hat 2 become 1 co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 31174 la bai gi, Candle light là bài gì?, candle light la bai gi?, Mã số 31174 - 2 become 1 - 2 become 1 2018