Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
H thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 829126 - chiếc áo người thương - chiec ao nguoi thuong 2022

829126 chiếc áo người thương
Nhạc sĩ: Lư Nhất Vũ
Lời bài hát "chiếc áo người thương":
Đố ai kiếm được
cái vảy con cá trê vàng
cái gang là con tép bạc
mấy ngàn anh cũng mua
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
chẳng thương cái cổ
cái cổ em có hột xoàn
thương em áo da dẻ
da hoàng thân tứ thân
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
dễ đâu kiếm được
cái vảy con cá trê vàng
có đâu là gang tép bạc
để mà anh muốn mua
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
chẳng mong cái cổ
cái cổ em có hột xoàn
mong anh đến bến hẹn
nhớ người thương nhớ anh
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
nhớ em vất vả vất vả
nơi chốn quê nhà
sớm hôm
ruộng nương giúp mẹ
tháng ngày
lại dầm nắng mưa
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
thoảng hương lúa trổ
lúa trổ hương
khắp trên đồng
thân thương chiếc áo cũ
nhắn người
khi vắng xa
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í.

Đố ai kiếm được
cái vảy con cá trê vàng
cái gang là con tép bạc
mấy ngàn anh cũng mua
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
chẳng thương cái cổ
cái cổ em có hột xoàn
thương em áo da dẻ
da hoàng thân tứ thân
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
dễ đâu kiếm được
cái vảy con cá trê vàng
có đâu là gang tép bạc
để mà anh muốn mua
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
chẳng mong cái cổ
cái cổ em có hột xoàn
mong anh đến bến hẹn
nhớ người thương nhớ anh
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
nhớ em vất vả vất vả
nơi chốn quê nhà
sớm hôm
ruộng nương giúp mẹ
tháng ngày
lại dầm nắng mưa
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
thoảng hương lúa trổ
lúa trổ hương
khắp trên đồng
thân thương chiếc áo cũ
nhắn người
khi vắng xa
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í
ô là ô áo da hoàng
ồ a i í.
do ai kiem duoc
cai vay con ca tre vang
cai gang la con tep bac
may ngan anh cung mua
o la o ao da hoang
o a i i
chang thuong cai co
cai co em co hot xoan
thuong em ao da de
da hoang than tu than
o la o ao da hoang
o a i i
de dau kiem duoc
cai vay con ca tre vang
co dau la gang tep bac
de ma anh muon mua
o la o ao da hoang
o a i i
chang mong cai co
cai co em co hot xoan
mong anh den ben hen
nho nguoi thuong nho anh
o la o ao da hoang
o a i i
nho em vat va vat va
noi chon que nha
som hom
ruong nuong giup me
thang ngay
lai dam nang mua
o la o ao da hoang
o a i i
thoang huong lua tro
lua tro huong
khap tren dong
than thuong chiec ao cu
nhan nguoi
khi vang xa
o la o ao da hoang
o a i i.

do ai kiem duoc
cai vay con ca tre vang
cai gang la con tep bac
may ngan anh cung mua
o la o ao da hoang
o a i i
chang thuong cai co
cai co em co hot xoan
thuong em ao da de
da hoang than tu than
o la o ao da hoang
o a i i
de dau kiem duoc
cai vay con ca tre vang
co dau la gang tep bac
de ma anh muon mua
o la o ao da hoang
o a i i
chang mong cai co
cai co em co hot xoan
mong anh den ben hen
nho nguoi thuong nho anh
o la o ao da hoang
o a i i
nho em vat va vat va
noi chon que nha
som hom
ruong nuong giup me
thang ngay
lai dam nang mua
o la o ao da hoang
o a i i
thoang huong lua tro
lua tro huong
khap tren dong
than thuong chiec ao cu
nhan nguoi
khi vang xa
o la o ao da hoang
o a i i
o la o ao da hoang
o a i i.

Cũng có thể bạn muốn tìm cc Bài hát liên quan
51127 VOL29 mã số karaoke chiếc áo người thương - Lư Nhất Vũ
50893 VOL29 mã số karaoke ru lại câu hò - Vũ Quốc Việt
55584 VOL43 mã số karaoke chiếc áo dài - Quốc Vượng
52562 VOL29 mã số karaoke thương áo bà ba - Đình Văn
830686 mã số karaoke thương áo bà ba - Đình Văn
51095 VOL29 mã số karaoke chiếc áo bà ba 1 - Cổ nhạc: Minh Thùy Tân nhạc: Trần Thiện Thanh
828621 mã số karaoke chiếc áo bà ba - Trần Thiện Thanh

Từ khóa tim kiếm: mã số karaoke của nhạc s Lư Nhất Vũ, mã số karaoke của nhc sĩ lu nhat vu, bi hát chiếc áo người thương có mã số karaoke l gì?, bài hát chiec ao nguoi thuong co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 829126 la bai gi, Đố ai kiếm được cái vảy con cá trê vàng cái gan là con tép bạc là bài g?, do ai kiem duoc cai vay con ca tre vang cai gan la con tep bac la bai gi?, Mã số 829126 - chiếc áo người thương - chiec ao nguoi thuong 2022