Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
H thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 54184 - chiều vắng anh - chieu vang anh 2022

54184 VOL38 chiều vắng anh
Nhạc sĩ: Huy Tuấn
Lời bài hát "chiều vắng anh":
Chiều thật buồn
chiếc lá rơi bên thềm
chỉ một mình
em nơi phố xưa
hết rồi
những phút gần anh
giờ theo
nắng chiều vàng nơi ấy
lại một ngày
trong nhớ mong xa dần
lại một ngày
dài như tháng năm
vắng rồi
ấm áp vòng tay
ngày theo nắng rơi
chiều buồn
chiều nay nhớ tiếng anh
nhớ dáng anh
nhớ anh về
trong chiều vàng
hoe nắng
còn lại bao nhiêu
ngày nắng
cho mình em
buồn vắng
lặng nghe tiếng gió
miên man
buồn trong lòng

Lại một ngày
trong nhớ mong xa dần
lại một ngày
dài như tháng năm
vắng rồi
ấm áp vòng tay
ngày theo nắng rơi
chiều buồn
chiều nay nhớ tiếng anh
nhớ dáng anh
nhớ anh về
trong chiều
vàng hoe nắng
còn lại bao nhiêu
ngày nắng
cho mình em buồn vắng
lặng nghe tiếng gió
miên man
buồn trong lòng
gió sẽ vẫn hát
khi anh quay về
lòng em sẽ ấm áp hơn
và nắng cũng ấm áp
khi anh quay về
từng ngày
em vẫn nhớ anh
chiều nay nhớ tiếng anh
nhớ dáng anh
nhớ anh về
trong chiều
vàng hoe nắng
còn lại bao nhiêu
ngày nắng
cho mình em buồn vắng
lặng nghe tiếng gió
miên man
buồn trong lòng
chiều nay nhớ tiếng anh
nhớ dáng anh
nhớ anh về
trong chiều
vàng hoe nắng
còn lại bao nhiêu
ngày nắng
cho mình em buồn vắng
lặng nghe tiếng gió
miên man
buồn trong lòng
còn lại bao nhiêu
ngày nắng
cho mình em buồn vắng
lặng nghe tiếng gió
miên man
buồn trong lòng.
chieu that buon
chiec la roi ben them
chi mot minh
em noi pho xua
het roi
nhung phut gan anh
gio theo
nang chieu vang noi ay
lai mot ngay
trong nho mong xa dan
lai mot ngay
dai nhu thang nam
vang roi
am ap vong tay
ngay theo nang roi
chieu buon
chieu nay nho tieng anh
nho dang anh
nho anh ve
trong chieu vang
hoe nang
con lai bao nhieu
ngay nang
cho minh em
buon vang
lang nghe tieng gio
mien man
buon trong long

lai mot ngay
trong nho mong xa dan
lai mot ngay
dai nhu thang nam
vang roi
am ap vong tay
ngay theo nang roi
chieu buon
chieu nay nho tieng anh
nho dang anh
nho anh ve
trong chieu
vang hoe nang
con lai bao nhieu
ngay nang
cho minh em buon vang
lang nghe tieng gio
mien man
buon trong long
gio se van hat
khi anh quay ve
long em se am ap hon
va nang cung am ap
khi anh quay ve
tung ngay
em van nho anh
chieu nay nho tieng anh
nho dang anh
nho anh ve
trong chieu
vang hoe nang
con lai bao nhieu
ngay nang
cho minh em buon vang
lang nghe tieng gio
mien man
buon trong long
chieu nay nho tieng anh
nho dang anh
nho anh ve
trong chieu
vang hoe nang
con lai bao nhieu
ngay nang
cho minh em buon vang
lang nghe tieng gio
mien man
buon trong long
con lai bao nhieu
ngay nang
cho minh em buon vang
lang nghe tieng gio
mien man
buon trong long.

Cũng có thể bạn muốn tìm cc Bài hát liên quan
54420 VOL39 mã số karaoke chiều vắng - Tường Văn
52161 VOL29 mã số karaoke chiều hoang vắng - Lương Bằng Vinh
56298 VOL46 mã số karaoke chiều vắng em - Tùng Giang
830406 mã số karaoke chiều hoang vắng - Lương Bằng Vinh
50641 VOL29 mã số karaoke em là tất cả - Nhạc ngoại
51379 VOL29 mã số karaoke anh tôi - Phương Uyên
55251 VOL42 mã số karaoke chiều biển vắng thênh thang - Việt Anh

Từ khóa tim kiếm: mã số karaoke của nhạc s Huy Tuấn, mã số karaoke của nhc sĩ huy tuan, bi hát chiều vắng anh có mã số karaoke l gì?, bài hát chieu vang anh co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 54184 la bai gi, Chiều thật buồn chiếc lá rơi bên thềm, chỉ một mình em là bài g?, chieu that buon chiec la roi ben them, chi mot minh em la bai gi?, Mã số 54184 - chiều vắng anh - chieu vang anh 2022