Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 30581 - enter sandman - enter sandman 2020

30581 enter sandman
Nhạc sĩ: Metallica
Lời bài hát "enter sandman":
Here comes
Santa Claus
Here comes
Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane
Vixen and
Blitzen and all his rein deer
Pullin' on the reins
Bells are ringing children singing
All is merry and bright.
Hang up your stockings and say your prayers 'Cause Santa Claus is comin' tonight.
Here comes
Santa Claus
Here comes
Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane
He's got a bag that's filled with toys
For the boys and girls again
Hear those sleigh bells jingle jangle
Oh what a beautiful sight
Jump into bed cover up your head 'Cause Santa Claus is comin' tonight.
Here comes
Santa Claus
Here comes
Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane
He doesn't care if you're rich or poor
He'll love you just the same
Santa knows that we're
God's children
That makes everything right
Fill your hearts with Christmas cheer 'Cause Santa's comin' tonight
Here comes
Santa Claus
Here comes
Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane
He's got a bag that's filled with toys
For the boys and girls again
Hear those sleigh bells jingle jangle
Oh what a beautiful sight
Jump into bed cover up your head 'Cause Santa Claus is comin' tonight
here comes
santa claus
here comes
santa claus
right down
santa claus lane
vixen and
blitzen and all his rein deer
pullin' on the reins
bells are ringing children singing
all is merry and bright.
hang up your stockings and say your prayers 'cause santa claus is comin' tonight.
here comes
santa claus
here comes
santa claus
right down
santa claus lane
he's got a bag that's filled with toys
for the boys and girls again
hear those sleigh bells jingle jangle
oh what a beautiful sight
jump into bed cover up your head 'cause santa claus is comin' tonight.
here comes
santa claus
here comes
santa claus
right down
santa claus lane
he doesn't care if you're rich or poor
he'll love you just the same
santa knows that we're
god's children
that makes everything right
fill your hearts with christmas cheer 'cause santa's comin' tonight
here comes
santa claus
here comes
santa claus
right down
santa claus lane
he's got a bag that's filled with toys
for the boys and girls again
hear those sleigh bells jingle jangle
oh what a beautiful sight
jump into bed cover up your head 'cause santa claus is comin' tonight

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
712846 mã số karaoke enter sandman - chưa rõ
30826 mã số karaoke mr sandman - Chordettes
30320 mã số karaoke sandman - America
713803 mã số karaoke sandman - chưa rõ
716266 mã số karaoke o little town of bethlehem - Khác
43097 mã số karaoke mr sandman - chưa rõ
41265 mã số karaoke mr sandman - chưa rõ

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Metallica, ma so karaoke cua nhac si metallica, bài hát enter sandman có mã số karaoke là gì?, bai hat enter sandman co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 30581 la bai gi, Say your prayers là bài gì?, say your prayers la bai gi?, Mã số 30581 - enter sandman - enter sandman 2018