Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 714074 - get it on bang a gong - get it on bang a gong 2022

714074 get it on bang a gong
Nhạc sĩ: Khác
Lời bài hát "get it on bang a gong":
Well you're dirty and sweet clad in black don't look back and I love you
You're dirty and sweet oh yeah
Well you're slim and you're weak you've got the teeth of the
Hydra upon you
You're dirty sweet and you're my girl
Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on
You're built like a car you've got a hob cap diamond star halo
You're built like a car oh yeah well you're an untamed youth that's the truth with your cloak full of eagles you're dirty sweet and you're my girl
Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on
You're windy and wild you've got the bies in your shoes and your stockings
You're windy and wild oh yeah
Well You're built like a car you've got a hub cap diamond star halo you're dirty sweet and you're my girl
Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on
you're dirty and sweet clad in black don't look back and I love you
You're dirty and sweet oh yeah
Well you dance when you walk so lets dance take a chance understand me you're dirty sweet and you're my girl
Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on

Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on
Get it on
Bang a gong get on
well you're dirty and sweet clad in black don't look back and i love you
you're dirty and sweet oh yeah
well you're slim and you're weak you've got the teeth of the
hydra upon you
you're dirty sweet and you're my girl
get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on
you're built like a car you've got a hob cap diamond star halo
you're built like a car oh yeah well you're an untamed youth that's the truth with your cloak full of eagles you're dirty sweet and you're my girl
get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on
you're windy and wild you've got the bies in your shoes and your stockings
you're windy and wild oh yeah
well you're built like a car you've got a hub cap diamond star halo you're dirty sweet and you're my girl
get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on
you're dirty and sweet clad in black don't look back and i love you
you're dirty and sweet oh yeah
well you dance when you walk so lets dance take a chance understand me you're dirty sweet and you're my girl
get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on

get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on
get it on
bang a gong get on

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát lin quan
32572 mã số karaoke there goes my heart - Mavericks
41393 mã số karaoke get it on bang a gong - chưa rõ
32412 mã số karaoke out with a bang - David Lee Murphy
715708 mã số karaoke get up - Khác
715466 mã số karaoke bang bang - Khác
31803 mã số karaoke that s life - Frank Sinatra
33540 mã số karaoke wake me up before you go go - Wham

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Khác, mã số karaoke của nhc sĩ khac, bài hát get it on bang a gong có mã số karaoke l gì?, bài hát get it on bang a gong co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 714074 la bai gi, Well you're dirty and sweet clad in black don't look back and I love you là bài g?, well you're dirty and sweet clad in black don't look back and i love you la bai gi?, Mã số 714074 - get it on bang a gong - get it on bang a gong 2022