Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
H thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 31400 - happy new year - happy new year 2022

31400 happy new year
Nhạc sĩ: Abba
Lời bài hát "happy new year":
How many special people change
How many life's are living strange
where were you while we were getting
high slowly walking down the hall
faster than a cannon ball where
were you while we were getting
high some day you will find us
caught beneath the landslide
in a champagne supernova in the
sky someday you will find
us caught beneath the landslide in
a champagne supernova
a champagne supernova in the sky
wake up the dawn and ask her
why a dreamer dreams she never
dies where were you while
we were getting high slowly walking down
the hall faster than a cannon ball
where were you while we were getting
high some day you will find
us caught beneath the landslide
in a champagne supernova in the sky
someday you will find us caught
beneath the landslide in a champagne
supernova a champagne supernova 'cos
people believe that they're got to
get away for the summer but you and
I we live and die the world's stil
spinning round we don't know why why why why why.
how many special people change
how many life's are living strange
where were you while we were getting
high slowly walking down the hall
faster than a cannon ball where
were you while we were getting
high some day you will find us
caught beneath the landslide
in a champagne supernova in the
sky someday you will find
us caught beneath the landslide in
a champagne supernova
a champagne supernova in the sky
wake up the dawn and ask her
why a dreamer dreams she never
dies where were you while
we were getting high slowly walking down
the hall faster than a cannon ball
where were you while we were getting
high some day you will find
us caught beneath the landslide
in a champagne supernova in the sky
someday you will find us caught
beneath the landslide in a champagne
supernova a champagne supernova 'cos
people believe that they're got to
get away for the summer but you and
i we live and die the world's stil
spinning round we don't know why why why why why.

Cũng có thể bạn muốn tìm cc Bài hát liên quan
715415 mã số karaoke happy new year - Khác
50995 VOL29 mã số karaoke we wish you a merry christmast - Nhạc Anh
713033 mã số karaoke happy xmas war is over - Khác
34031 mã số karaoke happy christmas - John Lennon
34030 mã số karaoke happy birthday my darling - Nelson Ned
828994 mã số karaoke we wish you a merry christmas - Nhạc Anh
31566 mã số karaoke merry christmas darling - Carpenters
58817 VOL54 mã số karaoke giáng sinh avatar - Only C

Từ khóa tim kiếm: mã số karaoke của nhạc s Abba, mã số karaoke của nhc sĩ abba, bi hát happy new year có mã số karaoke l gì?, bài hát happy new year co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 31400 la bai gi, No more champagne là bài g?, no more champagne la bai gi?, Mã số 31400 - happy new year - happy new year 2022
Error
Whoops, looks like something went wrong.