Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 34048 - here comes santa claus - here comes santa claus 2020

34048 here comes santa claus
Nhạc sĩ: Various Artists
Lời bài hát "here comes santa claus":
¦Here comes Santa ŸŽ Claus ŸŽ Here comes Santa ŸŽ Claus right down ŸŽ Santa Claus lane ŸŽ Vixen and Blitzen and ŸŽ all his reindeer ŸŽ pulling on the rein ŸŽ Bells are ringing ŸŽ children singing all ŸŽ is merry and bright ŸŽ hang your stockings ŸŽ and say your prayers ŸŽ cause Santa Claus ŸŽ comes tonight ŸŽ Here comes Santa ŸŽ Claus ŸŽ Here comes Santa ŸŽ Claus right down ŸŽ Santa Claus lane ŸŽ He's Got a bag that's ŸŽ filled with toys for ŸŽ boys and girls again ŸŽ Hear those sleigh ŸŽ bells jingle jangle ŸŽ what a beautiful ŸŽ sight ŸŽ Jump in bed cover up ŸŽ your sleepy head ŸŽ Cause Santa Claus ŸŽ comes tonight Oh here ŸŽ comes Santa Claus ŸŽ Here comes Santa ŸŽ Claus right down ŸŽ Santa Claus lane ŸŽ Doesn't care if you're ŸŽ rich or poor he loves ŸŽ you just the same ŸŽ Santa knows that ŸŽ we're God's children ŸŽ that makes ev'rything ŸŽ right ŸŽ Fill your hearts with ŸŽ Christmas cheer ŸŽ Cause Santa Claus ŸŽ comes tonight here ŸŽ comes Santa Claus ŸŽ Here comes Santa ŸŽ Claus right down ŸŽ Santa Claus lane ŸŽ He'll come around when ŸŽ chimes ring o
¦here comes santa ŸŽ claus ŸŽ here comes santa ŸŽ claus right down ŸŽ santa claus lane ŸŽ vixen and blitzen and ŸŽ all his reindeer ŸŽ pulling on the rein ŸŽ bells are ringing ŸŽ children singing all ŸŽ is merry and bright ŸŽ hang your stockings ŸŽ and say your prayers ŸŽ cause santa claus ŸŽ comes tonight ŸŽ here comes santa ŸŽ claus ŸŽ here comes santa ŸŽ claus right down ŸŽ santa claus lane ŸŽ he's got a bag that's ŸŽ filled with toys for ŸŽ boys and girls again ŸŽ hear those sleigh ŸŽ bells jingle jangle ŸŽ what a beautiful ŸŽ sight ŸŽ jump in bed cover up ŸŽ your sleepy head ŸŽ cause santa claus ŸŽ comes tonight oh here ŸŽ comes santa claus ŸŽ here comes santa ŸŽ claus right down ŸŽ santa claus lane ŸŽ doesn't care if you're ŸŽ rich or poor he loves ŸŽ you just the same ŸŽ santa knows that ŸŽ we're god's children ŸŽ that makes ev'rything ŸŽ right ŸŽ fill your hearts with ŸŽ christmas cheer ŸŽ cause santa claus ŸŽ comes tonight here ŸŽ comes santa claus ŸŽ here comes santa ŸŽ claus right down ŸŽ santa claus lane ŸŽ he'll come around when ŸŽ chimes ring o

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
34049 mã số karaoke here comes santa claus - Various Artists
30581 mã số karaoke enter sandman - Metallica
713039 mã số karaoke here comes santa claus - chưa rõ
41422 mã số karaoke here comes santa claus - chưa rõ
33344 mã số karaoke santa claus is coming to town - Carol Song
33411 mã số karaoke when santa claus gets your letter - chưa rõ
32206 mã số karaoke i take my chances - Mary C.Carpenter

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Various Artists, ma so karaoke cua nhac si various artists, bài hát here comes santa claus có mã số karaoke là gì?, bai hat here comes santa claus co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 34048 la bai gi, là bài gì?, la bai gi?, Mã số 34048 - here comes santa claus - here comes santa claus 2018