Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 34049 - here comes santa claus - here comes santa claus 2020

34049 here comes santa claus
Nhạc sĩ: Various Artists
Lời bài hát "here comes santa claus":
Here comes Santa Claus, ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Right down ŸŽ Santa Claus Lane. ŸŽ Vixen and Blitzen ŸŽ and all his reindeer ŸŽ are pulling on the rein. ŸŽ Bells are ringing, ŸŽ children singing ŸŽ All is merry and bright. ŸŽ Hang your stockings ŸŽ and say your pray'rs, ŸŽ 'Cause Santa Claus ŸŽ comes tonight. ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Right down ŸŽ Santa Claus Lane. ŸŽ He's got a bag ŸŽ that is filled with toys ŸŽ for the boys ŸŽ and girls again. ŸŽ Hear those sleigh bells ŸŽ jingle jangle, ŸŽ What a beautiful sight. ŸŽ Jump in bed, ŸŽ cover up your head, ŸŽ 'Cause Santa Claus ŸŽ comes tonight ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Right down ŸŽ Santa Claus Lane. ŸŽ Vixen and Blitzen ŸŽ and all his reindeer ŸŽ are pulling on the rein. ŸŽ Bells are ringing, ŸŽ children singing ŸŽ All is merry and bright. ŸŽ Hang your stockings ŸŽ and say your pray'rs, ŸŽ 'Cause Santa Claus ŸŽ comes tonight. ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Here comes Santa Claus, ŸŽ Right down ŸŽ Santa Claus Lane. ŸŽ He's got a bag ŸŽ that is filled with toys ŸŽ for the N
here comes santa claus, ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ right down ŸŽ santa claus lane. ŸŽ vixen and blitzen ŸŽ and all his reindeer ŸŽ are pulling on the rein. ŸŽ bells are ringing, ŸŽ children singing ŸŽ all is merry and bright. ŸŽ hang your stockings ŸŽ and say your pray'rs, ŸŽ 'cause santa claus ŸŽ comes tonight. ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ right down ŸŽ santa claus lane. ŸŽ he's got a bag ŸŽ that is filled with toys ŸŽ for the boys ŸŽ and girls again. ŸŽ hear those sleigh bells ŸŽ jingle jangle, ŸŽ what a beautiful sight. ŸŽ jump in bed, ŸŽ cover up your head, ŸŽ 'cause santa claus ŸŽ comes tonight ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ right down ŸŽ santa claus lane. ŸŽ vixen and blitzen ŸŽ and all his reindeer ŸŽ are pulling on the rein. ŸŽ bells are ringing, ŸŽ children singing ŸŽ all is merry and bright. ŸŽ hang your stockings ŸŽ and say your pray'rs, ŸŽ 'cause santa claus ŸŽ comes tonight. ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ here comes santa claus, ŸŽ right down ŸŽ santa claus lane. ŸŽ he's got a bag ŸŽ that is filled with toys ŸŽ for the n

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
34048 mã số karaoke here comes santa claus - Various Artists
30581 mã số karaoke enter sandman - Metallica
713039 mã số karaoke here comes santa claus - chưa rõ
41422 mã số karaoke here comes santa claus - chưa rõ
33344 mã số karaoke santa claus is coming to town - Carol Song
33411 mã số karaoke when santa claus gets your letter - chưa rõ
32206 mã số karaoke i take my chances - Mary C.Carpenter

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Various Artists, ma so karaoke cua nhac si various artists, bài hát here comes santa claus có mã số karaoke là gì?, bai hat here comes santa claus co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 34049 la bai gi, là bài gì?, la bai gi?, Mã số 34049 - here comes santa claus - here comes santa claus 2018