Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 30191 - if - if 2020

30191 if
Nhạc sĩ: Nelson Castillo
Lời bài ht "if":
¦If you see the love ŸŽ shines through ŸŽ Don't be afraid ŸŽ to show me ŸŽ that you care ŸŽ And I will take all ŸŽ the doubts in you ŸŽ And show you ŸŽ what to do ŸŽ And find a way ŸŽ to make you feel ŸŽ That I'm here ready ŸŽ to show you the way ŸŽ So, If you say ŸŽ goodbye to me ŸŽ Always remember this ŸŽ that woman ŸŽ you really mean ŸŽ more to me ŸŽ And If someone else ŸŽ would come ŸŽ I hope it ŸŽ would be someone ŸŽ who will love you more ŸŽ And will take care ŸŽ of you ŸŽ Much more than ŸŽ I can do... ŸŽ Dreams are there for us ŸŽ Dreams sometimes end ŸŽ Don't ever think ŸŽ that I am just ŸŽ a dream... ŸŽ So, If you say ŸŽ goodbye to me ŸŽ Always remember this ŸŽ that woman ŸŽ you really mean ŸŽ more to me ŸŽ And If someone else ŸŽ would come ŸŽ I hope it ŸŽ would be someone ŸŽ who will love you more ŸŽ And will take care ŸŽ of you ŸŽ Much more than ŸŽ I can do... ŸŽ Dreams are there for us ŸŽ Dreams sometimes fade ŸŽ Don't ever think ŸŽ that I am just ŸŽ a dream... ŸŽ So, If you say ŸŽ goodbye to me ŸŽ Always remember this ŸŽ
¦if you see the love ŸŽ shines through ŸŽ don't be afraid ŸŽ to show me ŸŽ that you care ŸŽ and i will take all ŸŽ the doubts in you ŸŽ and show you ŸŽ what to do ŸŽ and find a way ŸŽ to make you feel ŸŽ that i'm here ready ŸŽ to show you the way ŸŽ so, if you say ŸŽ goodbye to me ŸŽ always remember this ŸŽ that woman ŸŽ you really mean ŸŽ more to me ŸŽ and if someone else ŸŽ would come ŸŽ i hope it ŸŽ would be someone ŸŽ who will love you more ŸŽ and will take care ŸŽ of you ŸŽ much more than ŸŽ i can do... ŸŽ dreams are there for us ŸŽ dreams sometimes end ŸŽ don't ever think ŸŽ that i am just ŸŽ a dream... ŸŽ so, if you say ŸŽ goodbye to me ŸŽ always remember this ŸŽ that woman ŸŽ you really mean ŸŽ more to me ŸŽ and if someone else ŸŽ would come ŸŽ i hope it ŸŽ would be someone ŸŽ who will love you more ŸŽ and will take care ŸŽ of you ŸŽ much more than ŸŽ i can do... ŸŽ dreams are there for us ŸŽ dreams sometimes fade ŸŽ don't ever think ŸŽ that i am just ŸŽ a dream... ŸŽ so, if you say ŸŽ goodbye to me ŸŽ always remember this ŸŽ

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
30190 mã số karaoke if - Bread
714738 mã số karaoke if - chưa rõ
40010 mã số karaoke if - chưa rõ
42129 mã số karaoke if - chưa rõ
30415 mã số karaoke when - Shania Twain
32514 mã số karaoke surfing u s a - Beach Boys
31956 mã số karaoke 500 miles - P.P & Mary

Từ khóa tìm kim: mã số karaoke của nhạc sĩ Nelson Castillo, ma so karaoke cua nhac si nelson castillo, bài hát if có mã số karaoke l gì?, bai hat if co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 30191 la bai gi, If you see the love là bài gì?, if you see the love la bai gi?, Mã số 30191 - if - if 2018