Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 61905 - kính lạy bồ tát quảng đức - kinh lay bo tat quang duc 2020

61905 VOL64 kính lạy bồ tát quảng đức
Nhạc sĩ: Chúc Linh
Lời bài ht "kính lạy bồ tát quảng đức":
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
kính lạy thầy
hôm nay
chúng con về đây
dưới mái chùa
Già Lam
lòng yên vui
chúng con chắp tay
tâm nguyện
sống lục hòa
kết lên đài sen
kính lạy thầy
dù phong ba bão tố
dù vô minh che lấp
chúng con vẫn một lòng
chúng con vẫn bền lòng
chúng con
vẫn nguyện lòng
vẫn nguyện lòng
giữ trọn màu lam
kính lạy thầy
hôm nay
chúng con về đây
nghe chuông chùa
vọng ngân
cùng bên nhau
nhất tâm
cúi xin chư Phật
nương thuyền từ
bến mê vượt qua
kính lạy thầy
dù nguy nan oan khiên
dù thân tâm đau xót
chúng con vẫn một lòng
chúng con vẫn bền lòng
chúng con
vẫn nguyện lòng
vẫn nguyện lòng
giữ trọn niềm tin
ôi uy linh
trái tim Bồ Tát
lửa kim cang
sáng chói từ bi
ôi thiêng liêng
hóa thân bất diệt
vì chúng sanh
phát nguyện độ đời
từ thân tỏa chiếu
sắc hoàng kim
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
kính lạy thầy
hôm nay
chúng con về đây
nghe chuông chùa
vọng ngân
cùng bên nhau
nhất tâm
cúi xin chư Phật
nương thuyền từ
bến mê vượt qua
kính lạy thầy
dù nguy nan oan khiên
dù thân tâm đau xót
chúng con vẫn một lòng
chúng con vẫn bền lòng
chúng con
vẫn nguyện lòng
vẫn nguyện lòng
giữ trọn niềm tin
ôi uy linh
trái tim Bồ Tát
lửa kim cang
sáng chói từ bi
ôi thiêng liêng
hóa thân bất diệt
vì chúng sanh
phát nguyện độ đời
từ thân tỏa chiếu
sắc hoàng kim
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
thầy sáng soi mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
nam mo a di da phat
nam mo a di da phat
kinh lay thay
hom nay
chung con ve day
duoi mai chua
gia lam
long yen vui
chung con chap tay
tam nguyen
song luc hoa
ket len dai sen
kinh lay thay
du phong ba bao to
du vo minh che lap
chung con van mot long
chung con van ben long
chung con
van nguyen long
van nguyen long
giu tron mau lam
kinh lay thay
hom nay
chung con ve day
nghe chuong chua
vong ngan
cung ben nhau
nhat tam
cui xin chu phat
nuong thuyen tu
ben me vuot qua
kinh lay thay
du nguy nan oan khien
du than tam dau xot
chung con van mot long
chung con van ben long
chung con
van nguyen long
van nguyen long
giu tron niem tin
oi uy linh
trai tim bo tat
lua kim cang
sang choi tu bi
oi thieng lieng
hoa than bat diet
vi chung sanh
phat nguyen do doi
tu than toa chieu
sac hoang kim
thay sang soi
me lam
thay diu dat
dua moi nguoi
den voi dao vang
giac ngo chan tam

nam mo a di da phat
nam mo a di da phat
kinh lay thay
hom nay
chung con ve day
nghe chuong chua
vong ngan
cung ben nhau
nhat tam
cui xin chu phat
nuong thuyen tu
ben me vuot qua
kinh lay thay
du nguy nan oan khien
du than tam dau xot
chung con van mot long
chung con van ben long
chung con
van nguyen long
van nguyen long
giu tron niem tin
oi uy linh
trai tim bo tat
lua kim cang
sang choi tu bi
oi thieng lieng
hoa than bat diet
vi chung sanh
phat nguyen do doi
tu than toa chieu
sac hoang kim
thay sang soi
me lam
thay diu dat
dua moi nguoi
den voi dao vang
giac ngo chan tam
thay sang soi me lam
thay diu dat
dua moi nguoi
den voi dao vang
giac ngo chan tam
thay sang soi
me lam
thay diu dat
dua moi nguoi
den voi dao vang
giac ngo chan tam
thay sang soi
me lam
thay diu dat
dua moi nguoi
den voi dao vang
giac ngo chan tam

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
61707 VOL63 mã số karaoke bồ tát thích quảng đức - Uy Thi Ca
61904 VOL64 mã số karaoke kinh cầu mẹ từ bi - Chúc Linh
59182 VOL55 mã số karaoke lạy phật quan âm - Hàn Châu
61681 VOL63 mã số karaoke ánh đạo vàng - Hằng Vang
61099 VOL61 mã số karaoke MỤC KIỀN LIÊN TÌM MẸ - Viễn Châu
61753 VOL63 mã số karaoke kệ khen phật di đà - Tiến Luân
61726 VOL63 mã số karaoke đạo ca nhập diệt - Nguyễn Hiệp

Từ khóa tìm kim: mã số karaoke của nhạc sĩ Chúc Linh, ma so karaoke cua nhac si chuc linh, bài hát kính lạy bồ tát quảng đức có mã số karaoke l gì?, bai hat kinh lay bo tat quang duc co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 61905 la bai gi, Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật kính lạy thầy là bài gì?, nam mo a di da phat nam mo a di da phat kinh lay thay la bai gi?, Mã số 61905 - kính lạy bồ tát quảng đức - kinh lay bo tat quang duc 2018