Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 32956 - more than i can say - more than i can say 2020

32956 more than i can say
Nhạc sĩ: Leo Sayer
Lời bài hát "more than i can say":
Oh oh yea yea
I love you more than
I can say
I love you twice as much tomorrow
Oh I love you more than
I can say
Oh oh yea yea
I miss you every single day
Why must my life be filled with sorrow
Oh I love you more than
I can say don't you know
I need you so tell me please
I got to know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Oh oh yea yea
I love you more than
I can say
I love you twice as much tomorrow
Oh I love you more than
I can say
don't you know
I need you so tell me please
I got to know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Oh oh yea yea
I love you more than
I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Oh I love you more than
I can say
I love you more than
I can say
I love you more than
I can say
oh oh yea yea
i love you more than
i can say
i love you twice as much tomorrow
oh i love you more than
i can say
oh oh yea yea
i miss you every single day
why must my life be filled with sorrow
oh i love you more than
i can say don't you know
i need you so tell me please
i got to know
do you mean to make me cry
am i just another guy
oh oh yea yea
i love you more than
i can say
i love you twice as much tomorrow
oh i love you more than
i can say
don't you know
i need you so tell me please
i got to know
do you mean to make me cry
am i just another guy
oh oh yea yea
i love you more than
i can say
i'll love you twice as much tomorrow
oh i love you more than
i can say
i love you more than
i can say
i love you more than
i can say

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
50342 VOL29 mã số karaoke more than i can say - Nhạc ngoại
828341 mã số karaoke more than i can say - Nhạc Anh
42168 mã số karaoke more than i can say - chưa rõ
714782 mã số karaoke more than i can say - chưa rõ
32367 mã số karaoke more than a woman - Bee Gees
33571 mã số karaoke how am i supposed to live without you - Michael Bolton
30191 mã số karaoke if - Nelson Castillo

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Leo Sayer, ma so karaoke cua nhac si leo sayer, bài hát more than i can say có mã số karaoke là gì?, bai hat more than i can say co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 32956 la bai gi, Oh Oh Yea Yea là bài gì?, oh oh yea yea la bai gi?, Mã số 32956 - more than i can say - more than i can say 2018