Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 30344 - spoliarium - spoliarium 2022

30344 spoliarium
Nhạc sĩ: Eraserheads
Lời bài hát "spoliarium":
¦Dumilim ang paligid ŸŽ May tumawag ŸŽ sa pangalan ko ŸŽ Labing isang palapag ŸŽ Tinanong kung ŸŽ okay lang ako ŸŽ Sabay abot ŸŽ ng baso ŸŽ May naghihintay ŸŽ at bakit ba ŸŽ 'pag nagsawa na ako ŸŽ Biglang ayoko na ŸŽ At ngayon ŸŽ 'Di pa rin alam ŸŽ Kung ba't ŸŽ tayo nandito ŸŽ P'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ Lumiwanag ang buwan ŸŽ San Juan ŸŽ 'Di ko na ŸŽ nasasakyan ŸŽ Ang lahat ng bagay ŸŽ ay gumuguhit ŸŽ na lang ŸŽ Sa N'king lalamunan ŸŽ Ewan mo ŸŽ at ewan natin ŸŽ Sinong may pakana? ŸŽ At bakit ba tumilapon ŸŽ ang gintong alak ŸŽ d'yan sa paligid mo? ŸŽ At ngayon ŸŽ 'Di pa rin alam ŸŽ Kung ba't ŸŽ tayo nandito ŸŽ P'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ Umiyak ang umaga ŸŽ Anong sinulat ŸŽ ni Enteng ŸŽ At Joey d'yan ŸŽ Sa pintong salamin ŸŽ 'Di ko na mabasa ŸŽ 'Pagka't ŸŽ merong nagbura ŸŽ Ewan mo ŸŽ at ewan natin ŸŽ Sinong may pakana? ŸŽ At bakit ba tumilapon ŸŽ ang gintong alak ŸŽ d'yan sa paligid mo? ŸŽ At ngayon ŸŽ 'Di pa rin alam ŸŽ Kung ba't ŸŽ tayo nandito ŸŽ P'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ P'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ P'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ Ang pag~ikot ŸŽ ng mundo Ÿ
¦dumilim ang paligid ŸŽ may tumawag ŸŽ sa pangalan ko ŸŽ labing isang palapag ŸŽ tinanong kung ŸŽ okay lang ako ŸŽ sabay abot ŸŽ ng baso ŸŽ may naghihintay ŸŽ at bakit ba ŸŽ 'pag nagsawa na ako ŸŽ biglang ayoko na ŸŽ at ngayon ŸŽ 'di pa rin alam ŸŽ kung ba't ŸŽ tayo nandito ŸŽ p'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ lumiwanag ang buwan ŸŽ san juan ŸŽ 'di ko na ŸŽ nasasakyan ŸŽ ang lahat ng bagay ŸŽ ay gumuguhit ŸŽ na lang ŸŽ sa n'king lalamunan ŸŽ ewan mo ŸŽ at ewan natin ŸŽ sinong may pakana? ŸŽ at bakit ba tumilapon ŸŽ ang gintong alak ŸŽ d'yan sa paligid mo? ŸŽ at ngayon ŸŽ 'di pa rin alam ŸŽ kung ba't ŸŽ tayo nandito ŸŽ p'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ umiyak ang umaga ŸŽ anong sinulat ŸŽ ni enteng ŸŽ at joey d'yan ŸŽ sa pintong salamin ŸŽ 'di ko na mabasa ŸŽ 'pagka't ŸŽ merong nagbura ŸŽ ewan mo ŸŽ at ewan natin ŸŽ sinong may pakana? ŸŽ at bakit ba tumilapon ŸŽ ang gintong alak ŸŽ d'yan sa paligid mo? ŸŽ at ngayon ŸŽ 'di pa rin alam ŸŽ kung ba't ŸŽ tayo nandito ŸŽ p'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ p'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ p'wede bang ŸŽ itigil muna ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo ŸŽ ang pag~ikot ŸŽ ng mundo Ÿ

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát lin quan
712927 mã số karaoke spoliarium - chưa rõ

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Eraserheads, mã số karaoke của nhc sĩ eraserheads, bài hát spoliarium có mã số karaoke l gì?, bài hát spoliarium co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 30344 la bai gi, Dumilim ang paligid là bài g?, dumilim ang paligid la bai gi?, Mã số 30344 - spoliarium - spoliarium 2022