Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
H thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 31137 - white christmas - white christmas 2022

31137 white christmas
Nhạc sĩ: Carol
Lời bài hát "white christmas":
¦I'm dreaming of a ŸŽ white Christmas ŸŽ Just like the ones ŸŽ I used to know ŸŽ Where the tree ŸŽ tops glisten ŸŽ And children listen ŸŽ To hear sleigh bells ŸŽ in the snow ŸŽ I'm dreaming of a ŸŽ white Christmas ŸŽ With every Christmas ŸŽ card I write ŸŽ May your days ŸŽ be merry and bright ŸŽ And may all your ŸŽ Christmas be white ŸŽ I'm dreaming of a ŸŽ white Christmas ŸŽ With every Christmas ŸŽ card I write ŸŽ May your days ŸŽ be m
¦i'm dreaming of a ŸŽ white christmas ŸŽ just like the ones ŸŽ i used to know ŸŽ where the tree ŸŽ tops glisten ŸŽ and children listen ŸŽ to hear sleigh bells ŸŽ in the snow ŸŽ i'm dreaming of a ŸŽ white christmas ŸŽ with every christmas ŸŽ card i write ŸŽ may your days ŸŽ be merry and bright ŸŽ and may all your ŸŽ christmas be white ŸŽ i'm dreaming of a ŸŽ white christmas ŸŽ with every christmas ŸŽ card i write ŸŽ may your days ŸŽ be m

Cũng có thể bạn muốn tìm cc Bài hát liên quan
715108 mã số karaoke white christmas - Khác
34031 mã số karaoke happy christmas - John Lennon
50968 VOL29 mã số karaoke feliz navidad - Nhạc Anh
50995 VOL29 mã số karaoke we wish you a merry christmast - Nhạc Anh
30600 mã số karaoke feliz navidad - Jose Feliciano
33563 mã số karaoke christmas won t be the same without you - Martin Nievera
713629 mã số karaoke christmas won t be the same without you - Khác

Từ khóa tim kiếm: mã số karaoke của nhạc s Carol, mã số karaoke của nhc sĩ carol, bi hát white christmas có mã số karaoke l gì?, bài hát white christmas co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 31137 la bai gi, I'm dreaming of là bài g?, i'm dreaming of la bai gi?, Mã số 31137 - white christmas - white christmas 2022
Error
Whoops, looks like something went wrong.