Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Haven't Told You - 2018

Haven't Told You
Nghệ sĩ: Kelly Rowland
Lời bài hát "Haven't Told You":
Look in my eyes
What do you see
Only me
Got nothing to hide
Seek and you'll find
What's on my mind
This happened so fast not a part of my plan
So I'm leaving my heart in your hands

[Chorus]
Haven't told you just how much I love you
Only by dreaming I show my feelings
Haven't told you just how much I love you
Time for revealing
And I will give you something too
A love from me to you
Oh yeah oh

Look in my eyes
You know me so well
Can't you tell that I'm
Way in too deep
I'm going down
So catch me now
It happens so fast not a part of my plan
Now I'm leaving my heart in your hands

[Chorus]

I feel you every day
I breathe you every single moment from the start
I see you constantly
I feel you oh
You move me so
No letting go
You smile at me
My heart is yours to keep

[Chorus]
look in my eyes
what do you see
only me
got nothing to hide
seek and you'll find
what's on my mind
this happened so fast not a part of my plan
so i'm leaving my heart in your hands

[chorus]
haven't told you just how much i love you
only by dreaming i show my feelings
haven't told you just how much i love you
time for revealing
and i will give you something too
a love from me to you
oh yeah oh

look in my eyes
you know me so well
can't you tell that i'm
way in too deep
i'm going down
so catch me now
it happens so fast not a part of my plan
now i'm leaving my heart in your hands

[chorus]

i feel you every day
i breathe you every single moment from the start
i see you constantly
i feel you oh
you move me so
no letting go
you smile at me
my heart is yours to keep

[chorus]

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3