Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Nhớ Mãi Khôn Nguôi - 2018

Nhớ Mãi Khôn Nguôi
Nghệ sĩ: Minh Thùy
Lời bài hát "Nhớ Mãi Khôn Nguôi":
Bỉ:
Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.
Tấm i lòng …em tưởng nhớ luống những là buâng ớ khuâng.
Hử hội hừ là hư hội hừ.
Hát:
Luống những là í buâng í khuâng ơi hời ới hỡi hời rằng a ôi hừ.
Xếp để để trong lòng, vơi đầy đầy sầu đong.
Ban tối tối đêm qua một mình em thao thức là thiết tha trong à lòng là trong à lòng…
Ban tối tối đêm qua ơi hời ới hỡi hời rằng a ôi hự
Thảm thiết thiết trong lòng nguôi đà khôn có nguôi.
Thao thức thức năm canh i`, một mình em hết đứng là đứng lên em lại ngồi là em lại ngồi.
Canh cánh i cánh đêm khuya ơi hời, ới hỡi hời rằng a hội hừ.
Hết đứng, đứng lại ngồi, bên đèn, ngọn đèn trong.
Cái bối bối tơ vương, ruột tằm em chín khúc là vấn vương tơ vò là tơ à vò.
Cái bối bối tơ vương ới hời, ới hỡi hời rằng a hội hừ.
Chín khúc i khúc ruột tằm, mơ màng màng canh khuya.
Chợp mắt, mắt thiu thiu. Hồn mai, em phảng phất là đứng bên bảng vàng là bên bảng vàng.
Phảng phất, phất canh khuya, ới hỡi hời rằng a hội hừ.
Đứng trước, trước bảng vàng, bàng hoàng là em tỉnh ra
Tỉnh ra em mới biết, biết rằng mình là mình chiêm bao.
Thôi nhác nhác trông theo, mơ màng như trước gió là gió bay ngoài mành.
Quan họ trở ra về là ra à về.
Nhớ mãi mà khôn có nguôi.
bi:
nho mai ma khon co nguoi, quan ho tro ra a ve.
tam i long …em tuong nho luong nhung la buang o khuang.
hu hoi hu la hu hoi hu.
hat:
luong nhung la i buang i khuang oi hoi oi hoi hoi rang a oi hu.
xep de de trong long, voi day day sau dong.
ban toi toi dem qua mot minh em thao thuc la thiet tha trong a long la trong a long…
ban toi toi dem qua oi hoi oi hoi hoi rang a oi hu
tham thiet thiet trong long nguoi da khon co nguoi.
thao thuc thuc nam canh i`, mot minh em het dung la dung len em lai ngoi la em lai ngoi.
canh canh i canh dem khuya oi hoi, oi hoi hoi rang a hoi hu.
het dung, dung lai ngoi, ben den, ngon den trong.
cai boi boi to vuong, ruot tam em chin khuc la van vuong to vo la to a vo.
cai boi boi to vuong oi hoi, oi hoi hoi rang a hoi hu.
chin khuc i khuc ruot tam, mo mang mang canh khuya.
chop mat, mat thiu thiu. hon mai, em phang phat la dung ben bang vang la ben bang vang.
phang phat, phat canh khuya, oi hoi hoi rang a hoi hu.
dung truoc, truoc bang vang, bang hoang la em tinh ra
tinh ra em moi biet, biet rang minh la minh chiem bao.
thoi nhac nhac trong theo, mo mang nhu truoc gio la gio bay ngoai manh.
quan ho tro ra ve la ra a ve.
nho mai ma khon co nguoi.

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3