Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Người Ngoan - 2018

Người Ngoan
Nghệ sĩ: Minh Thùy Trung Kiên
Lời bài hát "Người Ngoan":
Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á nhời này, là này rằng có nên, dậu bằng tôi í i với người, muốn i kết í ơ ớ ớ ơ muốn i kết i qua lới nọ là kết nhân duyên.
Yêu nhau ớ ơ là nhau xin phải giữ, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á nhời nguyền là nguyền rằng cho nhau, dậu bằng xin í i người đừng ì, kén i chọn í ơ ớ ớ ơ kén i chọn qua lới nọ là kén vàng thau.
Yêu hoa ớ ơ là hoa xin phải giữ, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á lấy màu, là màu rằng cho hoa, dậu bằng xin í i người đừng, chê xấu í ơ ớ ớ ơ chê xấu qua lới nọ chê xấu chê xa.
Chê tôi ớ ơ là tôi vụng i nói, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á cửa nhà, là nhà rằng neo đơn, dậu bằng ở ơ trong làng ì, cũng i có í ơ ớ ớ ơ cũng i có qua lới nọ là có nơi hơn.
Trái duyên ớ ơ là duyên chẳng i thuận, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có a phải sang ơ sang nay quê à người, dậu bằng tôi í i với người, đôi i đã ớ ơ ớ ớ ơ đôi i đã qua lới nọ là đã đáng đôi.
nguoi ngoan doi toi hoi oi i hoi i nguoi tinh nhan tinh song ben hoi hoi hoi hu, uc cai hu co a nhoi nay, la nay rang co nen, dau bang toi i i voi nguoi, muon i ket i o o o o muon i ket i qua loi no la ket nhan duyen.
yeu nhau o o la nhau xin phai giu, oi i hoi i nguoi tinh nhan tinh song ben hoi hoi hoi hu, uc cai hu co a nhoi nguyen la nguyen rang cho nhau, dau bang xin i i nguoi dung i, ken i chon i o o o o ken i chon qua loi no la ken vang thau.
yeu hoa o o la hoa xin phai giu, oi i hoi i nguoi tinh nhan tinh song ben hoi hoi hoi hu, uc cai hu co a lay mau, la mau rang cho hoa, dau bang xin i i nguoi dung, che xau i o o o o che xau qua loi no che xau che xa.
che toi o o la toi vung i noi, oi i hoi i nguoi tinh nhan tinh song ben hoi hoi hoi hu, uc cai hu co a cua nha, la nha rang neo don, dau bang o o trong lang i, cung i co i o o o o cung i co qua loi no la co noi hon.
trai duyen o o la duyen chang i thuan, oi i hoi i nguoi tinh nhan tinh song ben hoi hoi hoi hu, uc cai hu co a phai sang o sang nay que a nguoi, dau bang toi i i voi nguoi, doi i da o o o o o doi i da qua loi no la da dang doi.

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3