Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Đào Nguyên - 2018

Đào Nguyên
Nghệ sĩ: Minh Thùy
Lời bài hát "Đào Nguyên":
Đôi.. ta i í i...như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên..
Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối ì ì hự ư ừ...
Nước i ì..nhược ấy mấy khì ớ nhìn à thì
Non í iii băng à thâu đêm
Vui vẻ bóng ì,hị i ớ ơ ớ ơ a hự à hằng..

Chọn ngày hự ư là vui ì tốt í í hời hời hư ư hới hư ư..ư ơ hự hư lá hội hừ...
Mấy sinh hằng là sướng ca,anh hai ơi đào là hoa..a
Lưu thủy i có mấy khác a à là à là tính á a tinh á a la tình tinh i i..

Cõi trần hự hư ư là...được ì mấy í í hời hời hư ư hới hư ư..ư ơ hự hư lá hội hừ
Mấy mươi mà à chả a chơi,anh ba ơi giai à nhân i..i..
Tài tử ư có mấy ở ớ ơ đời à là tính á a tinh á a tình tinh i i..

Thanh nhàn hự hư là lịch i sự ứ hời hời hư ư hời hư ư..ư ơ hự hư lá hội hừ hừ..
Mấy la người thần à tiên,anh tư ơi trăm à năm ii
Ba vạn có mấy sáu a ngàn ngày,à là tính á a tinh á a tình tinh
doi.. ta i i i...nhu the i i..dao nhi i i i nguyen..
nay khi i.. o o o o vui..oi i i hu u u...
nuoc i i..nhuoc ay may khi o nhin a thi
non i iii bang a thau dem
vui ve bong i,hi i o o o o a hu a hang..

chon ngay hu u la vui i tot i i hoi hoi hu u hoi hu u..u o hu hu la hoi hu...
may sinh hang la suong ca,anh hai oi dao la hoa..a
luu thuy i co may khac a a la a la tinh a a tinh a a la tinh tinh i i..

coi tran hu hu u la...duoc i may i i hoi hoi hu u hoi hu u..u o hu hu la hoi hu
may muoi ma a cha a choi,anh ba oi giai a nhan i..i..
tai tu u co may o o o doi a la tinh a a tinh a a tinh tinh i i..

thanh nhan hu hu la lich i su u hoi hoi hu u hoi hu u..u o hu hu la hoi hu hu..
may la nguoi than a tien,anh tu oi tram a nam ii
ba van co may sau a ngan ngay,a la tinh a a tinh a a tinh tinh

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3