Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Beautiful People - 2018

Beautiful People
Lời bài hát "Beautiful People":

Everywhere everywhere
Everywhere I go
Everywhere that I’ve been
The only thing I see is
Is beautiful people
Beautiful people
Beautiful people
Beautiful people

Don’t you know don’t you know
You’re beautiful don’t you know
Don’t you know don’t you know
Beautiful don’t you know know know

Live your life live your life
Let the love inside
It’s your life it’s your life
Got to play it right
Take your time take your time
Take your sexy time

Lose your head lose your head
Your beauty it’s inside you
Inside you
Don’t let ‘em bring you down no
The beauty is inside you
Don’t let ‘em bring you down
Cos you start your life today
Live any thoughts you’ve dreamed off

Everywhere everywhere
Everywhere I go
Everywhere that I’ve been

The only thing I see is
Is beautiful people
Beautiful people
Beautiful people
Beautiful people

Don’t you know don’t you know
You’re beautiful don’t you know
Don’t you know don’t you know
Beautiful don’t you know know know

Take your time take your time
Take your sexy time
Lose your head lose your head
Your beauty’s deep inside
Inside you
Don’t let ‘em bring you down no
Your beauty is inside you
Don’t let ‘em bring you down no
The beauty is inside you

Don’t let ‘em bring you down

Everywhere everywhere
Everywhere I go
Everywhere that I’ve been
The only thing I see is
Is beautiful people
Beautiful people
Beautiful people
Beautiful people

Don’t you know don’t you know
You’re beautiful don’t you know
Don’t you know don’t you know
Beautiful don’t you know know know

everywhere everywhere
everywhere i go
everywhere that i’ve been
the only thing i see is
is beautiful people
beautiful people
beautiful people
beautiful people

don’t you know don’t you know
you’re beautiful don’t you know
don’t you know don’t you know
beautiful don’t you know know know

live your life live your life
let the love inside
it’s your life it’s your life
got to play it right
take your time take your time
take your sexy time

lose your head lose your head
your beauty it’s inside you
inside you
don’t let ‘em bring you down no
the beauty is inside you
don’t let ‘em bring you down
cos you start your life today
live any thoughts you’ve dreamed off

everywhere everywhere
everywhere i go
everywhere that i’ve been

the only thing i see is
is beautiful people
beautiful people
beautiful people
beautiful people

don’t you know don’t you know
you’re beautiful don’t you know
don’t you know don’t you know
beautiful don’t you know know know

take your time take your time
take your sexy time
lose your head lose your head
your beauty’s deep inside
inside you
don’t let ‘em bring you down no
your beauty is inside you
don’t let ‘em bring you down no
the beauty is inside you

don’t let ‘em bring you down

everywhere everywhere
everywhere i go
everywhere that i’ve been
the only thing i see is
is beautiful people
beautiful people
beautiful people
beautiful people

don’t you know don’t you know
you’re beautiful don’t you know
don’t you know don’t you know
beautiful don’t you know know know

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3