Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Rule The World - 2018

Rule The World
Nghệ sĩ: Take That
Lời bài hát "Rule The World":
You light the skies up above me
A star so bright you blind me, yeah, yeah
Don’t close your eyes
Don’t fade away, don’t fade away, oh

Yeah, you and me we can ride on a star
If you stay with me, girl, we can rule the world
Yeah, you and me we can light up the sky
If you stay by my side, we can rule the world

If walls break down, I will comfort you
If angels cry, oh, I’ll be there for you
You've saved my soul
Don’t leave me down, don’t leave me now, oh

Yeah, you and me we can ride on a star
If you stay with me, girl, we can rule the world
Yeah, you and me we can light up the sky
If you stay by my side, we can rule the world

All the stars are coming out tonight
They're lighting up the sky tonight for you, for you
All the stars are coming out tonight
They’re lighting up the sky tonight for you, for you, oh

Yeah, you and me we can ride on a star
If you stay with me, girl, we can rule the world
Yeah, you and me we can light up the sky
If you stay by my side, we can rule the world

All the stars are coming out tonight
They’re lighting up the sky tonight for you, for you
All the stars are coming out tonight
They're lighting up the sky tonight for you, for you

All the stars are coming out tonight
They're lighting up the sky tonight for you, for you
All the stars are coming out tonight
They're lighting up the sky tonight for you, for you
you light the skies up above me
a star so bright you blind me, yeah, yeah
don’t close your eyes
don’t fade away, don’t fade away, oh

yeah, you and me we can ride on a star
if you stay with me, girl, we can rule the world
yeah, you and me we can light up the sky
if you stay by my side, we can rule the world

if walls break down, i will comfort you
if angels cry, oh, i’ll be there for you
you've saved my soul
don’t leave me down, don’t leave me now, oh

yeah, you and me we can ride on a star
if you stay with me, girl, we can rule the world
yeah, you and me we can light up the sky
if you stay by my side, we can rule the world

all the stars are coming out tonight
they're lighting up the sky tonight for you, for you
all the stars are coming out tonight
they’re lighting up the sky tonight for you, for you, oh

yeah, you and me we can ride on a star
if you stay with me, girl, we can rule the world
yeah, you and me we can light up the sky
if you stay by my side, we can rule the world

all the stars are coming out tonight
they’re lighting up the sky tonight for you, for you
all the stars are coming out tonight
they're lighting up the sky tonight for you, for you

all the stars are coming out tonight
they're lighting up the sky tonight for you, for you
all the stars are coming out tonight
they're lighting up the sky tonight for you, for you

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3