Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Even In Death - 2018

Even In Death
Nghệ sĩ: Evanescence
Lời bài hát "Even In Death":
Give me a reason to believe that you're gone
I see your shadow so I know they're all wrong
Moonlight on the soft brown earth
It leads me to where you lay
They took you away from me but now I'm taking you home

[CHORUS:]
I will stay forever here with you
My love
The softly spoken words you gave me
Even in death our love goes on

Some say I'm crazy for my love, Oh my love
But no bonds can hold me from your side, Oh my love
They don't know you can't leave me
They don't hear you singing to me

[Chorus]

And I can't love you, anymore than I do

[Chorus]

And I can't love you, anymore than I do

People die, but real love is forever.
give me a reason to believe that you're gone
i see your shadow so i know they're all wrong
moonlight on the soft brown earth
it leads me to where you lay
they took you away from me but now i'm taking you home

[chorus:]
i will stay forever here with you
my love
the softly spoken words you gave me
even in death our love goes on

some say i'm crazy for my love, oh my love
but no bonds can hold me from your side, oh my love
they don't know you can't leave me
they don't hear you singing to me

[chorus]

and i can't love you, anymore than i do

[chorus]

and i can't love you, anymore than i do

people die, but real love is forever.

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3