Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát 勇敢 (Live) / Dũng Cảm - 2018

勇敢 (Live) / Dũng Cảm
Nghệ sĩ: Lý Giai Vi
Lời bài hát "勇敢 (Live) / Dũng Cảm":
Hēi'àn zhōng jìjìng shēn chū de shuāngshǒu
bīnglěng de kōngqì xiàng huǒ hàipà yòu shōu shǒu
lù tài yuǎn shuí de yǎnshén néng yǒngyuǎn
wàngle gēn nǐ yīqǐ zǒu zěnyàng cái huì dǒng

jìyì lǐ ài yīnggāi zǒng shì wēnróu
yǒule zhè yīqiè cáinéng bùpà hēiyè

shì wǒ yǒnggǎn tài jiǔ juédìng wèi nǐ yīgè rén ér huó
bùnéng shuō chūkǒu nàme zhémó
yǒnggǎnle tài jiǔ chéngshì chōngmǎn duǎnzàn de yānhuǒ
wú chù duǒ zhào liàngle chénmò
míngbái shì jìmò

shuí shuōguò ài huì ràng rén bù zìyóu
suǒyǐ nǐ yào wǒ děnghòu
huàn nǐ de zhuīqiú
yǒu tài duō kuàilè zìsī zuò jíkǒu
nǐ ràng wǒ zuìhòu bǎ xīntòng dāng yǒngyǒu

shì wǒ yǒnggǎn tài jiǔ juédìng wèi nǐ yīgè rén ér huó
bùnéng shuō chūkǒu nàme zhémó
yǒnggǎnle tài jiǔ chéngshì chōngmǎn duǎnzàn de yānhuǒ
wú chù duǒ zhào liàngle chénmò
míngbái shì jìmò

yè tài hēi
kàn bùjiàn
nǐ zài wǒ shēnbiān
xīn shāng bēi lèishuǐ shīqù fángbèi

shì wǒ yǒnggǎn tài jiǔ juédìng wèi nǐ yīgè rén ér huó
bùnéng shuō chūkǒu nàme zhémó
yǒnggǎnle tài jiǔ chéngshì chōngmǎn duǎnzàn de yānhuǒ
wú chù duǒ zhào liàngle chénmò
míngbái shì jìmò
zhào liàngle chénmò
(ài yuánlái jìmò)
hēi'an zhōng jijing shēn chū de shuāngshǒu
bīnglěng de kōngqi xiang huǒ haipa you shōu shǒu
lu tai yuǎn shui de yǎnshen neng yǒngyuǎn
wangle gēn nǐ yīqǐ zǒu zěnyang cai hui dǒng

jiyi lǐ ai yīnggāi zǒng shi wēnrou
yǒule zhe yīqie caineng bupa hēiye

shi wǒ yǒnggǎn tai jiǔ jueding wei nǐ yīge ren er huo
buneng shuō chūkǒu name zhemo
yǒnggǎnle tai jiǔ chengshi chōngmǎn duǎnzan de yānhuǒ
wu chu duǒ zhao liangle chenmo
mingbai shi jimo

shui shuōguo ai hui rang ren bu ziyou
suǒyǐ nǐ yao wǒ děnghou
huan nǐ de zhuīqiu
yǒu tai duō kuaile zisī zuo jikǒu
nǐ rang wǒ zuihou bǎ xīntong dāng yǒngyǒu

shi wǒ yǒnggǎn tai jiǔ jueding wei nǐ yīge ren er huo
buneng shuō chūkǒu name zhemo
yǒnggǎnle tai jiǔ chengshi chōngmǎn duǎnzan de yānhuǒ
wu chu duǒ zhao liangle chenmo
mingbai shi jimo

ye tai hēi
kan bujian
nǐ zai wǒ shēnbiān
xīn shāng bēi leishuǐ shīqu fangbei

shi wǒ yǒnggǎn tai jiǔ jueding wei nǐ yīge ren er huo
buneng shuō chūkǒu name zhemo
yǒnggǎnle tai jiǔ chengshi chōngmǎn duǎnzan de yānhuǒ
wu chu duǒ zhao liangle chenmo
mingbai shi jimo
zhao liangle chenmo
(ai yuanlai jimo)

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3