Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát 煎熬/ Dày Vò - 2018

煎熬/ Dày Vò
Nghệ sĩ: Lý Giai Vi
Lời bài hát "煎熬/ Dày Vò":
早知道 你只是飞鸟
拥抱后 手中只剩下 羽毛
当初你又何必浪费
那么多咖啡和玫瑰 来打扰

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com/cnviewlyric-10048-jianao.php ]
我想要 安静地思考
天平上 让爱恨不再 动摇
一想你就平衡不了
我关灯还是关不掉 这风暴

心一跳 爱就开始煎熬
每一分 每一秒
火在烧 烧成灰有多好
叫思念 不要吵
我相信我已经快要
快要把你忘掉
跟寂寞 再和好


得不到 也不要乞讨
怎么做 不需要别人 转告
在陷得太深的海底
我也只剩下我自己 能依靠

心一跳 爱就开始煎熬
每一分 每一秒
火在烧 烧成灰有多好
叫思念 不要吵
我相信我已经快要
快要把你忘掉
跟寂寞 再和好
我相信我已经快要
是真的我快要
快要可以微笑 去面对
下一个 拥抱
早知道 你只是飞鸟
拥抱后 手中只剩下 羽毛
当初你又何必浪费
那么多咖啡和玫瑰 来打扰

[ lyrics from: http://www.lyricenter.com/cnviewlyric-10048-jianao.php ]
我想要 安静地思考
天平上 让爱恨不再 动摇
一想你就平衡不了
我关灯还是关不掉 这风暴

心一跳 爱就开始煎熬
每一分 每一秒
火在烧 烧成灰有多好
叫思念 不要吵
我相信我已经快要
快要把你忘掉
跟寂寞 再和好


得不到 也不要乞讨
怎么做 不需要别人 转告
在陷得太深的海底
我也只剩下我自己 能依靠

心一跳 爱就开始煎熬
每一分 每一秒
火在烧 烧成灰有多好
叫思念 不要吵
我相信我已经快要
快要把你忘掉
跟寂寞 再和好
我相信我已经快要
是真的我快要
快要可以微笑 去面对
下一个 拥抱

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3