Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát Rain Over Me - 2018

Rain Over Me
Nghệ sĩ: Pitbull Marc Anthony
Lời bài hát "Rain Over Me":
Marc Anthony]

Girl my body don't lie
I'm outta my mind
Let it rain over me
I'm rising so high
Out of my mind
So let it rain over me

Ay ay ay
Let it rain over me
Ay ay ay
Let it rain over me

[Pitbull]

Always a new million
Voli's the new vodka
Forty is the new 30
Baby you're a rockstar
Dale veterana, que tu sabe
Mas de la cuenta, no te hagas
Teach me or better yet,
Freak me baby, yes, yes
I'm freaky, i'mma make sure that your peach feels peachy baby
No bullshit rods, I like my women sexy classy sassy
Powerful yes, they love to get the middle, nasty ow
This ain't a game you'll see, you can put the blame on me
Dale munequita ahora ahi, and let it rain over me

[Marc Anthony]

Girl my body don't lie
I'm outta my mind
Let it rain over me
I'm rising so high
Out of my mind
So let it rain over me

Ay ay ay
Let it rain over me
Ay ay ay
Let it rain over me

[Pitbull]

Always a new million
Always a new vodka
Pitbull Rain Over Me lyrics found on http://www.directlyrics.com/pitbull-rain-over-me-lyrics.html

Light is the new majority, ya tu sabe
Next step la casa blance
No hay carro, no vamo en balsa
Mami you know the drill, they will know what I got 'til they read the will
I ain't try, I ain't trying to keep it real
I'm trying to keep wealthy that's for real
Pero mira que tu estas buena, y mira que tu estas dura
Baby no me hables mas, y tiramelo mami chula
No games you'll see, you can put the blame on me
Dale munequita ahora ahi, and let it rain over me

[Marc Anthony]

Girl my body don't lie
I'm outta my mind
Let it rain over me
I'm rising so high
Out of my mind
So let it rain over me

Ay ay ay
Let it rain over me
Ay ay ay
Let it rain over me

[Bridge]

Mr worldwide, Marc Anthony, tu sabe
I was playing with her, she was playing with me
Next thing you know, we were playing with three
Oh oh oh oh oh oh
I was playing with her, she was playing with me
Next thing you know, we were playing with three
Oh oh oh oh oh oh
Rain over me

[Marc Anthony]

Girl my body don't lie
I'm outta my mind
Let it rain over me
I'm rising so high
Out of my mind
So let it rain over me

Ay ay ay
Let it rain over me
Ay ay ay
Let it rain over me
marc anthony]

girl my body don't lie
i'm outta my mind
let it rain over me
i'm rising so high
out of my mind
so let it rain over me

ay ay ay
let it rain over me
ay ay ay
let it rain over me

[pitbull]

always a new million
voli's the new vodka
forty is the new 30
baby you're a rockstar
dale veterana, que tu sabe
mas de la cuenta, no te hagas
teach me or better yet,
freak me baby, yes, yes
i'm freaky, i'mma make sure that your peach feels peachy baby
no bullshit rods, i like my women sexy classy sassy
powerful yes, they love to get the middle, nasty ow
this ain't a game you'll see, you can put the blame on me
dale munequita ahora ahi, and let it rain over me

[marc anthony]

girl my body don't lie
i'm outta my mind
let it rain over me
i'm rising so high
out of my mind
so let it rain over me

ay ay ay
let it rain over me
ay ay ay
let it rain over me

[pitbull]

always a new million
always a new vodka
pitbull rain over me lyrics found on http://www.directlyrics.com/pitbull-rain-over-me-lyrics.html

light is the new majority, ya tu sabe
next step la casa blance
no hay carro, no vamo en balsa
mami you know the drill, they will know what i got 'til they read the will
i ain't try, i ain't trying to keep it real
i'm trying to keep wealthy that's for real
pero mira que tu estas buena, y mira que tu estas dura
baby no me hables mas, y tiramelo mami chula
no games you'll see, you can put the blame on me
dale munequita ahora ahi, and let it rain over me

[marc anthony]

girl my body don't lie
i'm outta my mind
let it rain over me
i'm rising so high
out of my mind
so let it rain over me

ay ay ay
let it rain over me
ay ay ay
let it rain over me

[bridge]

mr worldwide, marc anthony, tu sabe
i was playing with her, she was playing with me
next thing you know, we were playing with three
oh oh oh oh oh oh
i was playing with her, she was playing with me
next thing you know, we were playing with three
oh oh oh oh oh oh
rain over me

[marc anthony]

girl my body don't lie
i'm outta my mind
let it rain over me
i'm rising so high
out of my mind
so let it rain over me

ay ay ay
let it rain over me
ay ay ay
let it rain over me

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3