Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Danh sách bài hát Karaoke Tiếng ANH 2018

712960 a day in the life
I read the news today oh boy About a lucky man who made the grade And ...
Nhạc sĩ: chưa rõ


716360 a dear john letter
Dear John oh how I hate to write Dear John I must let you know tonight ...
Nhạc sĩ: chưa rõ

714106 a dream goes on forever
A million old soldiers will fade away But a dream goes on forever I'm left ...
Nhạc sĩ: chưa rõ715178 a fool such as i
Now and then there's a fool such as I Pardon me if I'm second matter Why ...
Nhạc sĩ: chưa rõ


713246 a girl s gotta do
The first thing i did when you said goodbye was sit myself down and have a ...
Nhạc sĩ: Khác