Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Danh sách bài hát Karaoke Tiếng ANH 2018


32703 a guy is a guy
I walked down the street
Nhạc sĩ: chưa rõ

716361 a guy is a guy
I walked down the street like a good girl should He followed me down the ...
Nhạc sĩ: chưa rõ

712804 a hard day s night
It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a ...
Nhạc sĩ: Khác

714640 a haze shade of winter
Time time time see what's become of me Time time time see what's become of ...
Nhạc sĩ: Khác


715828 a horse with no name
On the first part of the journey I was looking at all the life There were ...
Nhạc sĩ: chưa rõ


716300 a house is not a home
A chair is still a chair Even though there's no one sitting there But a ...
Nhạc sĩ: chưa rõ