Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Danh sách bài hát Karaoke Tiếng ANH 2018
713247 a house with no curtains
We still w ear our rings w e still say i love you w e both play the part oh ...
Nhạc sĩ: chưa rõ


712584 a kind of magic
It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic One dream ...
Nhạc sĩ: chưa rõ713248 a little bit more
(Intro) And when your body's had enough of me And I'm laying flat out on ...
Nhạc sĩ: chưa rõ


713172 a little help from my friends
What would you do if I sang out of tune Would you stand up and walk out on ...
Nhạc sĩ: chưa rõ


714654 a little peace
Just like a flower when winter begins just like a candle blown out in the ...
Nhạc sĩ: chưa rõ