Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Danh sách bài hát Karaoke Tiếng ANH 2018
712665 a long and lasting love
A long and lasting love not many people find it But those who do their ...
Nhạc sĩ: chưa rõ

715195 a long long time ago
We used to be one I can remember when our hearts were very young You said ...
Nhạc sĩ: chưa rõ

716234 a love to last a lifetime
We're all just merely passing through Doing what we can do in our lifetime ...
Nhạc sĩ: chưa rõ
713749 a man i ll never be
If I said what's on my mind You'd turn and walk away Disappearing way back ...
Nhạc sĩ: chưa rõ
715226 a man without love
I can remember when we walked together Sharing a love I thought would last ...
Nhạc sĩ: Khác