Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Bắc Sơn
Danh sách 12 các bài hát của nhạc sĩ Bắc Sơn

829274 sa mưa dông
dẫu mà trời còn làm mưa dài giọt buồn giọt tủi đêm ngày cây cột...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

829124 bông bí vàng
Bông bí vàng ngoài giàn công em trồng anh không hái trời sao mưa...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

829127 bông bưởi hoa cau
Tóc con dài mẹ cài bông hoa lý mẹ lượm từng bông bưởi trắng con...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

831176 sa mưa dông (cn)
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài giọt buồn giọt tủi đêm ngày cây...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

829967 em đi trên cỏ non
Em đi trên cỏ non mọc êm đôi bờ đường đê Em che nghiêng nón lá chân...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

828142 còn thương rau đắng mọc sau hè
Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng để...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

53191 VOL31 qua nhịp cầu tre
Anh qua bên đó hay là em về đây...
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

51128 VOL29 bông bưởi hoa cau
Tóc con dài mẹ cài bông…
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

51125 VOL29 bông bí vàng
Bông bí vàng ngoài giàn…
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

51275 VOL29 sa mưa giông
Dẫu mà trời còn làm mưa…
Nhạc sĩ: Bắc Sơn

52014 VOL29 em đi trên cỏ non
Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê…
Nhạc sĩ: Bắc Sơn