Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Dân Ca Nam Bộ
Danh sách 35 các bài hát của nhạc sĩ Dân Ca Nam Bộ

828638 lý chiều chiều
Chiều chiều ra đứng tây lầu tây tây lầu tây Thấy cô tang tình gánh...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

830837 lý quy phụng
Áo anh năm nút chạm rồng hoa rường ơi oa tu hỡi chạm rồng đứng xa...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828628 lý con sáo 1
Ai ai đem ai đem bằng chim sáo ừng ưng ứng ưng ừng Sang sang sang sang...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828160 lý quạ kêu
Kêu cái quạ kêu kêu cái quạ kêu quạ kêu Nam đáo tắc đáo nữ phòng...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828629 lý ngựa ô 1
Ngựa ô ô i i Ngựa ô ô yên thắng là là kiệu vàng ơi bạn chung tình...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828637 lý con sáo 3
Ơ! Ơ! Ai xui mà con sáo nó qua sông cái nó qua sông ơ Cho nên cái mà...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

830835 lý ba tri
Trước đèn xem truyện Tây Minh gẫm cười hai chữ nhân tình éo le ai...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

830836 lý đĩa bánh bò
Hai tay bưng dĩa lý bánh tồn bò giấu cha giấu mẹ chân đi ké né...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

830555 lý con cúm núm
Anh đi a đánh bẫy cái trên mà bưng đánh bẫy cái trên mà bưng thấy...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828767 lý con sáo 2
Ai đem con sáo mà sang sông Lâm cái ly ta hồi con sáo ơi nàng ơi...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828390 lý ngựa ô 3
Khớp con ngựa ngựa ô khớp con ngựa ngựa ô ngựa ô anh khớp anh khớp...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

829593 lý cái mơn
Đàn cò bay về nơi thương nhớ nhớ bóng sông xưa in hình bóng của...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828261 trống cơm
Tình bằng có cái trống cơm khen ai khéo vỗ ố mấy bông nên bông ố...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828626 lý cây bông 1
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ rượng ơ Bông lê cho bắng...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ

828627 lý cây bông 2
Bông bông bông xanh ư ư thôi bông mà trắng kìa lại bông vàng Bông mà...
Nhạc sĩ: Dân Ca Nam Bộ