Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
H thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Hải Triều
Danh sách 6 các bài hát của nhạc sĩ Hải Triều

830363 ngọn trúc đào
Chiều xưa có ngọn trúc đào mùa thu lá rụng bay vào sân em chiều...
Nhạc sĩ: Hải Triều

829397 em đã quên một dòng sông
Dòng sông hôm nào còn nhớ không em kỷ niệm buồn vui tha thiết êm...
Nhạc sĩ: Hải Triều

61830 VOL63 ngọn trúc đào - remix
Chiều xưa có ngọn trúc đào mùa thu lá rụng bay vào sân em chiều...
Nhạc sĩ: Hải Triều

51398 VOL29 em đã quên một dòng sông
Dòng sông hôm nào còn nhớ không em…
Nhạc sĩ: Hải Triều

52250 VOL29 ngọn trúc đào
Chiều xưa có ngọn trúc đào mùa thu lá rụng…
Nhạc sĩ: Hải Triều

59054 VOL54 em đã quên một dòng sông - remix
Dòng sông hôm nào còn nhớ không em kỷ niệm buồn vui tha...
Nhạc sĩ: Hải Triều