Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên
Danh sách 12 các bài hát của nhạc sĩ Hoàng Nguyên

828253 tà áo tím
Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang tôi gặp một tà áo tím...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

828210 ai lên xứ hoa đào
Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi nghe hơi giá len...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

828963 cho người tình lỡ
Khóc mà chi yêu thương qua rồi than mà chi có ngăn được xót xa tiếc...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

61309 VOL61 TÀ ÁO TÍM (2)
Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang tôi gặp một tà áo tím nhẹ...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

61106 VOL61 AI LÊN XỨ HOA ĐÀO (REMIX)
Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi nghe hơi giá len...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

61207 VOL61 AI LÊN XỨ HOA ĐÀO (2)
Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi nghe hơi giá len vào...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

50253 VOL29 tà áo tím
Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang ...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

56378 VOL46 em chờ anh trở lại
Hôm nào chúng mình ngồi với nhau, vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu…
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

54975 VOL41 đường nào lên thiên thai
Cầm tay em anh hỏi, đường nào lên thiên thai...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên

55122 VOL41 thuở ấy bên nhau
Thuở ấy yêu nhau anh làm thơ, thuở ấy yêu nhau em đợi chờ...
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên


50964 VOL29 cho người tình lỡ
Khóc mà chi yêu thương qua rồi…
Nhạc sĩ: Hoàng Nguyên