Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Khác
Danh sách 694 các bài hát của nhạc sĩ Khác

714391 up ward trail
We're on the upward trail We're on the upward trail Singing singing ...
Nhạc sĩ: Khác

713479 sentimental journey
Gonna take a sentimental journey gonna set my heart at ease Gonna make a ...
Nhạc sĩ: Khác

716408 hold the line
It's not in the way that you hold me It's not in the way you say you care ...
Nhạc sĩ: Khác

712905 only in your heart
Mary have you seen better days and will you find different ways? And does ...
Nhạc sĩ: Khác

714497 this used to be my playground
This used to be my playground This used to be my childhood dream This used ...
Nhạc sĩ: Khác

715927 i ll supply the love
You supply the night Baby I'll supply the love You supply the night Baby ...
Nhạc sĩ: Khác

714768 love is a many splendored thing
Love is a many splendored thing It's the April rose that only grows in the ...
Nhạc sĩ: Khác

716090 under your spell again
You've got me under your spell again Sayin' those things again Makin' me ...
Nhạc sĩ: Khác

716204 the upward trail
We're on the upward trail We're on the upward trail Singing singing ...
Nhạc sĩ: Khác

713473 sally the camel
Sally the camel has five humps Sally the camel has five humps Sally the ...
Nhạc sĩ: Khác

715275 go away little girl
Go away little girl Go away little girl I'm not supposed to be alone with ...
Nhạc sĩ: Khác

715577 welcome to my world
Welcome to my world won't you come on in? Miracles I guess still happen ...
Nhạc sĩ: Khác

712722 feeling alright
Seems I've got to have a change of scene Every night I have the strangest ...
Nhạc sĩ: Khác

714100 blister in the sun
When I'm out walkin' I strut my stuff Then I'm so strung out I'm high as a ...
Nhạc sĩ: Khác

716417 s o s
Where are those happy days They seem so hard to find I try to reach for ...
Nhạc sĩ: Khác