Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ
Danh sách 49 các bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

828407 chiếc lá trên ngàn
Em như nước dòng sông xuôi về miền biển rộng ta chiếc lá trên ngàn...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

831359 bến duyên lành
Ai đi qua trên bến nước làng tôi Dừng chân đây nghe cô lái hát khoan...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

829482 người về thành phố
Người đã đi đi trên non cao nay đã về trên đồng ruộng sâu nay đã về...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

828259 lúa về đêm trăng
Trăng sáng trên mái đồi nhịp chày đôi em cùng vui Bên mái tranh quê...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

830748 đường về hai thôn (b)
Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng nhủ thầm...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

829137 tóc mây
Theo gió heo may đêm đêm gọi tình một trời áo tím trong mắt trên...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

828507 biển hát lời mẹ ru
Như chiếc nôi êm biển ru tôi như chiếc nôi êm biển ru tôi. Biển biển...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

828454 bông hồng cài áo
Một bông hồng cho em một bông hồng cho anh và một bông hồng cho...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

828211 đường về hai thôn
Đường về thôn em duyên dáng tên em xuân con thuyền xuôi mãi nhịp cầu...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

829785 bông hồng cài áo (b)
Mẹ mẹ là dòng suối dịu hiền mẹ mẹ là bài hát thần tiên là...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

830651 nắng lên xóm nghèo
Đây xóm nghèo quê tôi khi nắng lên hương lúa ngọt tình quê thêm trìu...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

829234 thuyền hoa
Thuyền em đi trên sông trăng sáng cưới nhau về ta rước hội vui. Trên...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

829215 thương quá việt nam
Anh nghe gì không hỡi anh con chim nó hót vang đầu hè anh thấy gì...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

829784 bông hồng cài áo (a)
Một bông hồng cho em một bông hồng cho anh và một bông hồng cho...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ

828218 rạng đông trên quê hương việt nam
Trên đồi núi anh đi qua hoa mai nở trong rừng già trên đường về quê...
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ