Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Quy Sắc
Danh sách 23 các bài hát của nhạc sĩ Quy Sắc

829767 yêu 17 (b)
Chưa chiều trời đã có sương chưa mười lăm tuổi đã thương anh rồi...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829766 yêu 17 (a)
Chưa chiều trời đã có sương em chưa mười bảy đã thương em rồi năm...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829787 dưới cổng trường làng (b)
Thế rồi một hôm dưới luỹ tre làng đôi tim rộn rã ngập dòng yêu...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829790 phận làm dâu (a)
Vào lò cay khói lệ dầm vào đời cay lệ phận làm dâu con Thân làm...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829791 phận làm dâu (b)
Khổ sở nhứt là giờ dâng cơm nước em phập phồng từ tiếng nói của...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829580 hương cau quê ngoại (b)
Mười sáu tuổi đã làm dâu thiên hạ Thân ngọc ngà đành hoá kiếp...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829771 cô bán đèn hoa giấy (b)
Năm em mười sáu thì Khói chinh chiến bay vùng lên máu đổ đầu rơi...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829770 cô bán đèn hoa giấy (a)
Ai mua đèn giấy hôn Đèn tôi này phất giấy hoa hồng đêm xuân này...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829579 hương cau quê ngoại (a)
Lần thứ hai về thăm quê ngoại Ngăn vườn cau năm cũ xác xơ Hai tay ôm...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829698 khổ thân già (a)
Vợ một thì nằm giường lèo vợ hai co rút chèo queo một mình không...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829786 dưới cổng trường làng (a)
Cổng trường làng hai bên hai cây phượng vĩ vách đất mái rơm xơ xác...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

829699 khổ thân già (b)
Đêm hè dưới mái nhà tôn nóng vô cùng nóng thêm vì bị vợ tôi nhằn...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

51788 VOL29 dưới cổng trường làng 2
Thế rồi một hôm dưới lũy tre làng...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

51700 VOL29 khổ thân già 2
Đêm hè dưới mái nhà tôn nóng vô cùng nóng...
Nhạc sĩ: Quy Sắc

51771 VOL29 cô bán đèn hoa giấy 1
Ai mua đèn giấy hôn đèn tôi này phất giấy hoa hồng ...
Nhạc sĩ: Quy Sắc