Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhạc sĩ Văn Cao
Danh sách 30 các bài hát của nhạc sĩ Văn Cao

831313 thu cô liêu
Thu cô liêu tịch liêu có thôn chiều ta yêu thu yêu mùa thu vàng hoen...
Nhạc sĩ: Văn Cao

829276 thiên thai
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa...
Nhạc sĩ: Văn Cao

828098 đàn chim việt
Về đây khi gió mùa thơm ngát Ơi lũ chim giang hồ Bao cánh đang cùng...
Nhạc sĩ: Văn Cao

830279 chiến sĩ việt nam
Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra sa trường. Quân xung...
Nhạc sĩ: Văn Cao

828644 làng tôi (1)
Làng tôi xanh bóng tre từng tiếng chuông ban chiều tiếng chuông nhà...
Nhạc sĩ: Văn Cao

828182 trương chi
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ Trầm trầm không gian mới...
Nhạc sĩ: Văn Cao

828019 suối mơ
Suối mơ bên rừng Thu vắng Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng Ngày...
Nhạc sĩ: Văn Cao

831323 tiến về hà nội
Trùng trùng quân đi như sóng. Lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta...
Nhạc sĩ: Văn Cao

828453 buồn tàn thu
Ai lướt đi ngoài sương gió không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Nhạc sĩ: Văn Cao

829232 cung đàn xưa
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn ngày dần buông trôi sầu...
Nhạc sĩ: Văn Cao

828661 bắc sơn
Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió đau lòng bao năm sống lầm than...
Nhạc sĩ: Văn Cao

831293 mùa xuân đầu tiên
Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Nhạc sĩ: Văn Cao

61558 VOL62 suối mơ (2)
Suối mơ bên rừng thu vắng dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng ngày chưa...
Nhạc sĩ: Văn Cao

53201 VOL31 thu cô liêu
Thu cô liêu tịch liêu cô thôn chiều...
Nhạc sĩ: Văn Cao

51984 VOL29 chiến sĩ việt nam
Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm...
Nhạc sĩ: Văn Cao